Učenje kroz iskustvo

Uvod u Poslovne osnova

Poslovne osnove predstavlja poslovni trening koji pruža polaznicima snažan eksperimantalni program učenja po pitanju ključnih tema u poslovanju. Poslovne simulacija predstavlja uzbudljivu i snažnu igru simulacije stvarnosti koja učesnike stavlja direktno u surovost poslovanja. Učesnici moraju da planiraju, donose odluke i sarađuju u najboljem interesu „svog timskog posla“. Takođe, kako simulacija teče, moraju se nositi i sa posljedicama svojih odluka! Poslovna simulacija se stalno ponavlja na različitim nivoima složenosti pošto se lekcije uče na osnovu prethodnih iskustava.

 

Detaljan vodič korak-po-korak usmjerava napredovanje Poslovnih osnova kroz raspon aktivnosti koje su povezane sa svakom od komponenti.

 

B.E.S.T

Buisnes.Expenses.Savings.Training

JAVITE SE AKO STE ZAINTRESOVANI! 

Svi neophodni alati za obuku su sadržani u paketu Poslovnih osnova. Svakom od učesnika će trebati Preduzetnička bilježnica u koju će unositi svoje aktivnosti.Poslovne osnove predstavlja poslovni trening koji pruža polaznicima snažan eksperimantalni program učenja po pitanju ključnih tema u poslovanju. Poslovne simulacija predstavlja uzbudljivu i snažnu igru simulacije stvarnosti koja učesnike stavlja direktno u surovost poslovanja. Učesnici moraju da planiraju, donose odluke i sarađuju u najboljem interesu „svog timskog posla“. Takođe, kako simulacija teče, moraju se nositi i sa posljedicama svojih odluka! Poslovna simulacija se stalno ponavlja na različitim nivoima složenosti pošto se lekcije uče na osnovu prethodnih iskustava.

 

Detaljan vodič korak-po-korak usmjerava napredovanje Poslovnih osnova kroz raspon aktivnosti koje su povezane sa svakom od komponenti.

 

Svi neophodni alati za obuku su sadržani u paketu Poslovnih osnova. Svakom od učesnika će trebati Preduzetnička bilježnica u koju će unositi svoje aktivnosti.

 

Učenje kroz iskustvo

Trening je osmišljen korištenjem prisutpa zasnovanog na iskustvu i na rezultatima i koristi navođeni i grupni proces učenja. Učenje zasnovano na eksperimentisanju se često naziva i otkriće ili učenje kroz aktivnosti. Studenti otkrivaju poslovne koncepte kroz aktivnosti i diskusije. To znači da su za Poslovne osnove potrebni instruktori da bi vodili proces, a ne da bi podučavali.

Kao rezultat:

Učesnici treninga 

Trening Poslovne osnove se koristi da bi oživio poslovnu i preduzetničku obuku s ciljem da se: